O SPOLEČNOSTI

Spoločnosť Kaminski – Advies poskytuje najmä sociálne, daňové a administratívne služby v Holandsku.

Predmetom pôsobenia spoločnosti je poskytnutie komplexného súboru služieb zákazníkovi v oblasti holandského a poľského daňového zákona. Naši zákazníci sa vždy môžu spoľahnúť na profesionálne a spoľahlivé rady súvisiace s daňami. Takisto im radi pomáhame pri neobvyklých situáciách, ktoré si vyžadujú oddanosť a empatiu. Vďaka spolupráci s právnickou firmou môžeme zákazníkom poskytnúť pomoc v tejto oblasti.

Vďaka čomu sme jedineční?

  • Priama spolupráca s inštitúciami verejnej správy nám umožňuje poskytovať spoľahlivé služby pre našich zákazníkov.

  • K dispozícii sme tu pre vás 7 dní v týždni.

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

Poradenstvo

Keď som bol dieťa, miloval som cirkus a predovšetkým cirkusové zvieratá. Moju pozornosť si vždy získal slon, ktorý – ako sa ukázalo neskôr – bol obľúbeným zvieraťom takmer všetkých detí. Počas predstavenia sa toto veľké stvorenie predvádzalo, ukazovalo svoje rozmery, hmotnosť i silu... Avšak po predstavení a krátko pred vstupom na javisko slon vždy sedel s jednou nohou priviazanou ku kolíku zatlčeného do zeme.

Pravdou bolo, že tento drevený kolík bol iba malým kúskom dreva, ktorý bol v zemi iba v niekoľkocentimetrovej hĺbke. Hoci bola reťaz veľmi silná a hrubá, bolo zrejmé, že zviera, ktoré bez problémov vyvráti strom aj s koreňmi, by mohlo veľmi jednoducho vytiahnuť kolík, oslobodiť sa a utiecť. Keď som mal päť alebo šesť rokov, stále som dôveroval múdrosti dospelých.

Jedného dňa som sa na záhadu so slonom spýtal svojho učiteľa, otca a strýka. Jeden z nich mi odpovedal, že slon neušiel, pretože bol vycvičený.